Zarys programu dwudniowej konferencji branżowej poświęconej logistyce wewnątrzmagazynowej, która odbędzie się podczas międzynarodowych targów INTRALOGISTICA Poland Expo, w dniach 24-25 stycznia 2024 roku

Konferencja dostarczy nowych inspiracji technicznych i poszerzy zasób wiedzy dla profesjonalistów z branży intralogistyki, a dzięki połączeniu z branżową wystawą pozwoli uczestnikom poznać „na żywo” prezentowane na konferencji produkty i usługi, zlokalizowane w halach wystawowych. Podczas spotkania będzie można nawiązać kontakt z ekspertami i liderami branży, poszerzyć wiedzę praktyczną o najnowsze rozwiązania z zakresu logistyki magazynowej oraz nawiązać kontakty z innymi profesjonalistami z branży. Udział prelegentów z zagranicy pozwoli też na poznanie rozwiązań wdrażanych w Unii Europejskiej.

Dzień 1:

Aktualne trendy w zarządzaniu magazynami

  • nowe koncepcje, metodyka i rozwiązania w dziedzinie zarządzania zapasami, magazynowaniem i dystrybucją towarów
  • zaawansowane technologie w magazynowaniu: prezentacja zalet i funkcjonalności systemów zarządzania magazynem (WMS), automatyzacji składowania i wyszukiwania (AS/RS), skanerów kodów kreskowych oraz innych technologii używanych w zarządzaniu magazynami
  • strategie optymalizacji procesów logistycznych w magazynie – omówienie sposobów usprawnienia procesów magazynowych, zwiększenie wydajności, skrócenie czasu realizacji zamówień
  • praktyczne aspekty zarządzania zapasami: sposoby na skuteczne zarządzanie poziomami zapasów, śledzenie poziomów zapasów, znakowanie i optymalizacja
  • prezentacje firm

Dzień 2:

Doskonały magazyn – na przykładach udanych wdrożeń i realizacji

  • studium przypadku: efektywne zarządzanie procesami przyjmowania i wydawania towarów, praktyczne narzędzia i metody, kontrolowanie jakości dostaw
  • kompletacja i realizacja zamówień: systemy kontrolne – na czas, na miejsce, w dobrym stanie
  • zarządzanie transportem w logistyce magazynowej: koordynowanie ruchu towarów między własnymi magazynami, połączenia z zewnętrznymi lokalizacjami, integracja z systemami dystrybucji sklepów detalicznych
  • szkolenie i rozwój pracowników w logistyce magazynowej: podnoszenie umiejętności pracowników, rozwój merytoryczny personelu, systemy motywacyjne
  • prezentacje firm